ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • มูลนิธิสถาบันพัฒนาเมืองเชียงใหม่ ร่วมกับ สถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจัดงานเสวนาวิชาการหัวข้อ "777 ปี ชาตกาล พระญามังราย: การสร้างเมือง, การบริหารรัฐ, นโยบายรัฐสัมพันธ์, และมรดกทางประวัติศาสตร์"
 •     มูลนิธิสถาบันพัฒนาเมืองเชียงใหม่ ร่วมกับ สถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจัดงานเสวนาวิชาการหัวข้อ "777 ปี ชาตกาล พระญามังราย: การสร้างเมือง, การบริหารรัฐ, นโยบายรัฐสัมพันธ์, และมรดกทางประวัติศาสตร์" ในวันที่ 2 ธันวาคม 2559 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารรวมวิจัยและบัญฑิตศึกษา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อร่วมกันนำเสนอและอภิปรายเกี่ยวกับชีวิตและผลงานต่างๆ ของปฐมกษัตริย์แห่งล้านนา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5332 8098 จึงประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบ
 • หน่วยงาน    มูลนิธิสถาบันพัฒนาเมืองเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   24/11/2559
 • อ่าน   240
 • ผู้ส่ง   เสมอ เฉลิมศิริวงค์ชัย
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294