ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • มหาวิยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กำหนดจัดโครงการศิษย์เก่าเกียรติยศ 90 ขุนพลพิบูลสงคราม
 •     มหาวิยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กำหนดจัดโครงการศิษย์เก่าเกียรติยศ 90 ขุนพลพิบูลสงคราม เพื่อคัดเลือกศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จในการประกอบสัมมาอาชีพด้านต่างๆ เพื่อให้เป็นต้นแบบ จึงขอเชิญศิษย์เก่าของมหาวิยทลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่งรายชื่อและเอกสารที่เกี่ยวข้องมาที่ กองพัฒนานักศึกษา งานแนะแนวและศิาย์เก่าสัมพันธ์ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5526 7002-2 ต่อ 9606 จึงประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบ
 • หน่วยงาน    มหาวิยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
 • วันที่ประกาศ   24/11/2559
 • อ่าน   230
 • ผู้ส่ง   เสมอ เฉลิมศิริวงค์ชัย
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294