ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • กรมชลประทาน กำหนดจัดประชุมปฐมนิเทศโครงการ เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง พื้นที่จังหวัดตาก แม่ฮ่องสอน และเชียงใหม่
 •     กรมชลประทาน กำหนดจัดประชุมปฐมนิเทศโครงการ เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง พื้นที่จังหวัดตาก แม่ฮ่องสอน และเชียงใหม่ ในวันที่ 15 ธันวาถม 2559 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาคอเรือ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากประชาชน จึงประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2243 6934
 • หน่วยงาน    สำนักงานบริหารโครงการ กรมชลประทาน
 • วันที่ประกาศ   01/12/2559
 • อ่าน   254
 • ผู้ส่ง   เสมอ เฉลิมศิริวงค์ชัย
 •  









  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294