ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย (ศสอ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะดำเนินการจัดตั้ง "โครงการศูนย์ช่วยเหลือและติดตามการต่ออายุโรงงานที่ขาดการจัดการกากอุตสาหกรรม"
 •     ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย (ศสอ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะดำเนินการจัดตั้ง "โครงการศูนย์ช่วยเหลือและติดตามการต่ออายุโรงงานที่ขาดการจัดการกากอุตสาหกรรม" เพื่อให้คำปรึกษาและช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางปละขนาดย่อม ที่ยังไม่เข้าสู่ระบบการจัดการกากอุตสาหกรรม และให้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ผู้ประกอบการสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.facwaste.com
 • หน่วยงาน    ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย (ศสอ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วันที่ประกาศ   09/12/2559
 • อ่าน   251
 • ผู้ส่ง   เสมอ เฉลิมศิริวงค์ชัย
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294