ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กำหนดจัด โครงการกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมอาหารในพื้นที่ TFV ปีที่ 2 ภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูป
 •     ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กำหนดจัด โครงการกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมอาหารในพื้นที่ TFV ปีที่ 2 ภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูป ในวันที่ 13 ธันวาคม 2559 ณ ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเลขานุการ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5387 5643 จึงประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบ
 • หน่วยงาน    สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 • วันที่ประกาศ   09/12/2559
 • อ่าน   219
 • ผู้ส่ง   เสมอ เฉลิมศิริวงค์ชัย
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294