ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • เทศบาลตำบลหนองจ๊อม แจ้งประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2560
 •     เทศบาลตำบลหนองจ๊อม แจ้งประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2560 ตามรายละเอียดดังนี้ 1.ภาษีบำรุงท้องที่ กำหนดชำระภาษีตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2560 ถึง 28 เมษายน 2560 2.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน กำหนดยื่นแบบและชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2560 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 3.ภาษีป้าย กำหนดยื่นแบบและชำระภาษีตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2560 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2560 ผู้มีหน้าที่เสียภาษีทุกท่านสามารถไปยื่นแบบและชำระภาษีได้ในวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. ณ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5384 7380 ต่อ 113 จึงประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบ
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   23/12/2559
 • อ่าน   218
 • ผู้ส่ง   เสมอ เฉลิมศิริวงค์ชัย
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294