ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ประชาสัมพันธ์ งานเกษตรและของดีเมืองอ่างทอง ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560
 •     ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ประชาสัมพันธ์ งานเกษตรและของดีเมืองอ่างทอง ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 จัดงานระหง่างวันที่ 20-29 มกราคม 2560 ณ วัดขุนอินทประมูล ตำบลอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรของจังหวัดอ่างทองให้เป็นที่รู้จักและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดในเรื่องแหล่งผลิตอาหารปลอดภัย รวมทั้งเผยแพร่ความรู้ด้านเกษตรและเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ จึงประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยว เกษตรกร และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานจังหวัดอ่างทอง งานเกษตรและของดีเมืองอ่างทอง ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด หมายเลขโทรศัพท์ 0 3561 3003 จึงประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบ
 • หน่วยงาน    ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง
 • วันที่ประกาศ   28/12/2559
 • อ่าน   228
 • ผู้ส่ง   สุนิทธา พรนิมิตรสกุล
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294