ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • วัดสมเด็จอาสภวัน (ดอยน้อย) ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพในการถวายภัตตาหาร เครื่องดื่ม น้ำปานะ บริขาร แด่พระสงฆ์ผู้เข้าร่วมปริวาส
 •     วัดสมเด็จอาสภวัน (ดอยน้อย) กำหนดจัดงานปริวาสกรรม ในวันที่ 20-29 มกราคม 2560 โดยจะมีพระภิกษุสงฆ์จากทั่วประเทศและต่างประเทศเข้าร่วมประพฤติปริวาส ประมาณ 150 รูป จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพในการถวายภัตตาหาร เครื่องดื่ม น้ำปานะ บริขาร แด่พระสงฆ์ผู้เข้าร่วมปริวาส ณ วัดสมเด็จอาสภวัน (ดอยน้อย) ต.แม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5329 8856 จึงประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบ
 • หน่วยงาน    วัดสมเด็จอาสภวัน (ดอยน้อย) อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   13/01/2560
 • อ่าน   364
 • ผู้ส่ง   เสมอ เฉลิมศิริวงค์ชัย
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294