ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • กรมธนารักษ์รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินโครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ ในที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชม.1745 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 •     กรมธนารักษ์ จะดำเนินโครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนที่ไม่เคยมีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยมาก่อน มีที่อยู่เป็นของตนเอง และได้เปิดโอกาส รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ โดนประชาชนหรือชุมชนในท้องถิ่นสามารถแสดงความคิดเห็นด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ได้ที่ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ หรือมายเลขโทรศัพท์ 0 5311 2694 ต่อ 107 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จึงประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบ
 • หน่วยงาน    กรมธนารักษ์
 • วันที่ประกาศ   26/01/2560
 • อ่าน   235
 • ผู้ส่ง   เสมอ เฉลิมศิริวงค์ชัย
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294