ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจัดอบบรมโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ประจำปี 2560 ภายใต้ชื่อโครงการ การทำสตัฟฟ์สัตว์เลี้ยง
 •     คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจัดอบบรมโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ประจำปี 2560 ภายใต้ชื่อโครงการ การทำสตัฟฟ์สัตว์เลี้ยง ในวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการทำสตัฟฟ์สัตว์ให้กับนักศึกษาและผู้สนใจ โดยมีค่าลงทะเบียน 1500 บาท รับจำนวน 20 ที่นั่ง ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5394 8071 ในวันและเวลาราชการ จึงประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบ
 • หน่วยงาน    คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   26/01/2560
 • อ่าน   217
 • ผู้ส่ง   เสมอ เฉลิมศิริวงค์ชัย
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294