ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • โรงพยาบาลสวนปรุง ขอแจ้งการทำลายแฟ้มประวัติผู้ป่วยที่ขาดการติดต่อกับโรงพยาบาลนานเกิน 10 ปี
 •      โรงพยาบาลสวนปรุงขอแจ้งการทำลายแฟ้มประวัติผู้ป่วยที่ขาดการติดต่อกับโรงพยาบาลนานเกิน 10 ปี โดยติดต่อครั้งสุดท้ายในปี 2549 ซึ่งเป็นไปตามระเบียบการทำลายเอกสารทางราชการ ผู้ป่วยหรือญาติที่ต้องการให้ทางโรงพยาบาลสวนปรุงเก็บแฟ้มประวัติของผู้ป่วยแจ้งความจำนงได้ที่ งานเวชระเบียน ชั้น 1 อาคารจิตสันติ โรงพยาบาบสวนปรุง โดยนำหลักฐานได้แก่บัตรประจำผู้ป่วย หรือบัตรประชาชนผู้ป่วยมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2560 ในเวลา 08.00-16.00 น. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5390 8500 ต่อ 60245 ในวันและเวลาราชการ จึงประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบ
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต
 • วันที่ประกาศ   03/02/2560
 • อ่าน   271
 • ผู้ส่ง   สุนิทธา พรนิมิตรสกุล
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294