ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพระหฤทัย เชียงใหม่ จำกัด จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560
 •     สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพระหฤทัย เชียงใหม่ จำกัด จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ในวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 07.30 - 15.00 น. ละทะเบียนเวลา 7.30น. ณห้องประชุมโรงเรียนพระหฤทัย จึงประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบ
 • หน่วยงาน    สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพระหฤทัย เชียงใหม่ จำกัด
 • วันที่ประกาศ   03/02/2560
 • อ่าน   250
 • ผู้ส่ง   สุนิทธา พรนิมิตรสกุล
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294