ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดจัดโครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2560
 •     สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดจัดโครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระแสให้เกิดพลังสร้างสรรค์ป้องกันปราบปรามการทุจริตในรูปแบโฆษณา หรือภาพยนต์สั้น ผู้สนใจสามารถผลิตผลงานและร่วมส่งเข้าประกวดได้ ที่สำนักงาน ป.ป.ช. ภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2528 4912 จึงประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบ
 • หน่วยงาน    สำนักงาน ป.ป.ช.
 • วันที่ประกาศ   24/02/2560
 • อ่าน   230
 • ผู้ส่ง   เสมอ เฉลิมศิริวงค์ชัย
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294