ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • โรงเรียนกาวิละอนุกูล ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2560
 •     โรงเรียนกาวิละอนุกูล ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2560 สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาออทิสติกและพิการซ้อน ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปี่ที่6 เปิดรับสมัครนักเรียนตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม ถึงวันที่ 30 เมษายน 2560 ณโรงเรียนกาวิละอนุกูล ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 53240 0062 จึงประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบ
 • หน่วยงาน    โรงเรียนกาวิละอนุกูล ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   14/03/2560
 • อ่าน   214
 • ผู้ส่ง   สุนิทธา พรนิมิตรสกุล
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294