ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ดำหนดจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ
 •     แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ดำหนดจักกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปี 2560 พร้อมรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะของประชาชน ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมอีสติน ตัน เชียงใหม่ จึงประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบ
 • หน่วยงาน    แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
 • วันที่ประกาศ   17/05/2560
 • อ่าน   216
 • ผู้ส่ง   เสมอ เฉลิมศิริวงค์ชัย
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294