ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร กำหนดจัดประเพณีสรงน้ำพระธาตุเจ้าจองทอง ประจำปี 2560
 •     วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร กำหนดจัดประเพณีสรงน้ำพระธาตุเจ้าจองทอง ประจำปี 2560 เพื่อจรรลงพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืน สืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 5-10 มิถุนายน 2560 ณ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร อำเภอจอมทอง จังหมัดเชียงใหม่ ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5382 6919
 • หน่วยงาน    วัดพระธาตุศรีจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   22/05/2560
 • อ่าน   234
 • ผู้ส่ง   เสมอ เฉลิมศิริวงค์ชัย
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294