ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • โรงเรียนแพทย์แผนไทยชีวกโกมารภัจจ์ และคลินิกบรรเท่าทุกข์การแพทย์แผนไทย กำหนดจัดพิธรครูแพทย์แผนไทยประจำปี 2560
 •     โรงเรียนแพทย์แผนไทยชีวกโกมารภัจจ์ และคลินิกบรรเท่าทุกข์การแพทย์แผนไทย กำหนดจัดพิธีครูแพทย์แผนไทยประจำปี 2560 เพื่อน้อมรำลึกถึงคุณครูแพทย์แผนไทย ในวันพฤหัสบดี ที่ 15 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.09 น. ณ โรงเรียนแพทย์แผนไทยชีวกโกมารภัจจ์ ถ.วัวลาย ต.หายยา อ.เมือง เชียงใหม่ จึงประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบ
 • หน่วยงาน    โรงเรียนแพท์แผนไทยชีวกโกมารภัจจ์ จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   05/06/2560
 • อ่าน   200
 • ผู้ส่ง   เสมอ เฉลิมศิริวงค์ชัย
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294