ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • เทศบาลตำบลช้างเผือก กำหนดฝึกอบรมให้แก่ผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ตามโครงการเผยแพร่ความรู้และเฝ้าระวังพิษภัยของแอลอฮอล์
 •     เทศบาลตำบลช้างเผือก กำหนดฝึกอบรมให้แก่ผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ตามโครงการเผยแพร่ความรู้และเฝ้าระวังพิษภัยของแอลอฮอล์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และ พรบ.ยาสูบ พ.ศ. 2551 โดยมีกำหนดประชุมประชาคมระดับหมู่บ้านของเทศบาลตำบลช้างเผือก ในวันที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 17.30 น. ณ ศาลาบำเพ็ญบุญวัดช่างเคี่ยน และกำหนดประชุมประชาคมระดับตำบล ในวันที่ 16 มิถุนายน 2560 เวลา 17.30 น. ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลช้างเผือก จึงประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบ
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   13/06/2560
 • อ่าน   211
 • ผู้ส่ง   เสมอ เฉลิมศิริวงค์ชัย
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294