ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก กำหนดจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ
 •     องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก กำหนดจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน เพื่อนำไปพัฒนาศักยภาพการจักการศึกษาขององค์กรต่อไป โดยจะจัดแข่งขันวิชาการขึ้น ระหว่างวันที่ 12-17 กรกฎาคม 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5522 3718-20 ต่อ 800-888 จึงประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบ
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
 • วันที่ประกาศ   29/06/2560
 • อ่าน   181
 • ผู้ส่ง   เสมอ เฉลิมศิริวงค์ชัย
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294