ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • สำนักงานราชบัณฑิตยสภา จะจัดประกวดแต่งหนังสือสอน พระพุทธศาสนาแก่เด็ก ในหัวข้อ "ใจภักดิ์"
 •     สำนักงานราชบัณฑิตยสภา จะจัดประกวดแต่งหนังสือสอน พระพุทธศาสนาแก่เด็ก ในหัวข้อ "ใจภักดิ์" เพื่อปลูกฝังให้เด็กคุ้นเคยกับหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนา โดยกำหนดส่งผลงานเข้าประกวดได้ภายใน วันที่ 31 ตุลาคม 2560 ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2356 0466-70 ต่อ 3010,3018 หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.royin.go.th
 • หน่วยงาน    สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
 • วันที่ประกาศ   03/08/2560
 • อ่าน   194
 • ผู้ส่ง   เสมอ เฉลิมศิริวงค์ชัย
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294