ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวดสปอตงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ แผ่นพับ และโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การจัดงาน กำหนดจัดงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560"
 •     สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวดสปอตงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ แผ่นพับ และโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การจัดงาน กำหนดจัดงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560" ระหว่างวันที่ 23-27 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนเซ็นเตอร์เซ็นทรัลเวิลด์ " ภายใต้แนวคิด "วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั้งคั่ง และย่งยืน ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ หมายเลขโมรศัพท์ 0 2461 2445 ต่อ 853
 • หน่วยงาน    สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
 • วันที่ประกาศ   10/08/2560
 • อ่าน   236
 • ผู้ส่ง   เสมอ เฉลิมศิริวงค์ชัย
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294