ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดรับคำขอจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ เนื่องจากการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ 2560
 •     สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดรับคำขอจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ เนื่องจากการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยผู้พิการสามารถยื่นแบบคำขอได้ที่ กลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่ 1-31 สิงหาคม 2560 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5327 0411 ต่อ 112 จึงประชาสัมพันเพื่อแจ้งให้ทราบ
 • หน่วยงาน    สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   11/08/2560
 • อ่าน   237
 • ผู้ส่ง   เสมอ เฉลิมศิริวงค์ชัย
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294