ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • สำนักงานสรรพากรประชาสัมพันธ์ การยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 •     สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2 ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี 2560ผู้ที่มีหน้าที่แสดงภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสามารถยื่นแบบแสดงภาษีเงินได้ ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุกแห่งภายในวันที่ 2 ตุลาคม 2560 หรือผ่านทางอินเตอร์เน็ต www.rd.co.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 5311 2440 ต่อ 507 จึงประชาสัมพันธ์เพื่อทราบ
 • หน่วยงาน    สำนัก งาน สรรพากร พื้น ที่ เชียงใหม่ 2
 • วันที่ประกาศ   22/08/2560
 • อ่าน   181
 • ผู้ส่ง   เสมอ เฉลิมศิริวงค์ชัย
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294