ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • โรงพยาบาลแมคคอร์มิค น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมมหาชนก องค์พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย ในวันมหิดล โดยพร้อมให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่แก่ประชาชน และอบบรมบรรยายพิเศษ เรื่อง ภาวะซึมเศร้ากับภัยใกล้ตัว
 •     โรงพยาบาลแมคคอร์มิค น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมมหาชนก องค์พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย ในวันมหิดล โดยพร้อมให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่แก่ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ฟรี จำนวน 600 เข็ม และอบบรมบรรยายพิเศษ เรื่อง ภาวะซึมเศร้ากับภัยใกล้ตัวสามารถรับบริการได้ในวันที่ 23 กันยายน 2560 ณ อาคาร 95 ปี โรงพยาบาลแมคคอร์มิค จังหวัดเชียงใหม่ จึงประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบ
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลแมคคอร์มิค
 • วันที่ประกาศ   04/09/2560
 • อ่าน   196
 • ผู้ส่ง   เสมอ เฉลิมศิริวงค์ชัย
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294