ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • สำนักงานเทศบาลตำบลป่าแดด กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐบาล
 •     สำนักงานเทศบาลตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9(8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ 2540 เทศบาลป่าแดด จัดส่งแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2560 (แบบ สขร.1)
 • หน่วยงาน    สำนักงานเทศบาลตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   07/09/2560
 • อ่าน   201
 • ผู้ส่ง   สุนิทธา พรนิมิตรสกุล
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294