ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต ประกาศตามหาญาติผู้ป่วย
 •     โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต ประกาศตามหาญาติผู้ป่วยเรื้อรัง ชื่อ นางสาวปุ๊ บุญเม่น อายุ 72 ปี มีภูมิลำเนาอยู่บ้านเลขที่ 71 หมู่ 3 ตำบลไทนโรงโขน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ถึงแก่กรรมวันที่ 7 กันยายน 2560 ให้มาติดต่อรับศพไปดำเนินการภายในวันที่ 10 กันยายน 2560 หากพ้นกำหนดนี้แล้วไม่มีผู้ใดมาติดต่อ โรงพยาบาลจะได้ดำเนินการต่อไป
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   08/09/2560
 • อ่าน   211
 • ผู้ส่ง   สุนิทธา พรนิมิตรสกุล
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294