ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ประชาสัมพันธ์การสร้างถนนและขออภัยในความไม่สะดวก
 •     เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ประชาสัมพันธ์ รายละเอียด วันเวลาในการดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคสล, พร้อมทางระบายน้ำ หมู่ที่ 1,2,7 โดยจะเริ่มก่อสร้างตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2561 และขออภัยในความไม่สะดวกสำหรับประชาชนที่ใช้สรรจรถนนเส้นทางก่อนสร้างดังกล่าว มา ณ ที่นี้ จึงประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม
 • วันที่ประกาศ   06/10/2560
 • อ่าน   196
 • ผู้ส่ง   เสมอ เฉลิมศิริวงค์ชัย
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294