ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • เทศบาลตำบลป่าแดดประชาสัมพันธ์ แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2560
 •     เทศบาลตำบลป่าแดดประชาสัมพันธ์ แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2560 ประชาชนสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.padadad.go.th หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5344 7071 ต่อ 30 จึงประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบ
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   10/10/2560
 • อ่าน   238
 • ผู้ส่ง   เสมอ เฉลิมศิริวงค์ชัย
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294