ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปี 2560
 •     เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปี 2560 โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 13 ประกอบมาตรา 23 ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เทศบาลตำบลฟ้าฮ่ามจึงขอประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์0 3524 6184 ต่อ 102
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   10/10/2560
 • อ่าน   212
 • ผู้ส่ง   เสมอ เฉลิมศิริวงค์ชัย
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294