ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ศึก ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่จะดำเนินการตามงบประมาณประจำปี 2561
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ศึก ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่จะดำเนินการตามงบประมาณประจำปี 2561 เพื่อแจ้งให้ประชาชนทราบ และร่วมกันตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ งานนโยบายและแผน หมายเลขโทรศัพท์ 0 5331 7521 จึงประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบ
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   16/10/2560
 • อ่าน   259
 • ผู้ส่ง   เสมอ เฉลิมศิริวงค์ชัย
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294