ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กำหนดให้มีการคัดเลือศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2560
 •     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กำหนดให้มีการคัดเลือศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2560 โดยสามารถเสนอชื่อ พร้อมเอกสารตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ภายในวันที่ 30 พฤศจิการยน 2560 นี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5526 7000 ต่อ 9606,9607 จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
 • หน่วยงาน    มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 • วันที่ประกาศ   20/10/2560
 • อ่าน   235
 • ผู้ส่ง   เสมอ เฉลิมศิริวงค์ชัย
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294