ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • สำนักงาน กสทช. กำหนดจัดงานสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง "คลินิกสัญจรแนะแนวทางการยื่นเอกสารในการขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุน (ประเภทที่ 1) ประจำปี 2561
 •     สำนักงาน กสทช. กำหนดจัดงานสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง "คลินิกสัญจรแนะแนวทางการยื่นเอกสารในการขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุน (ประเภทที่ 1) ประจำปี 2561 เพื่อส่งเสริมความเข้าใจในวัตถุประสงค์แบะกระบวนการยื่นขอรับการส่งเสริมสนับสนุน เพื่อประโยชน์สาธารณะต่อไป โดยจะจัดสัมมนาขึ้น ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว แอนด์ คอนเว็นชั่น เซนเตอร์ จ.เชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบ
 • หน่วยงาน    สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
 • วันที่ประกาศ   27/10/2560
 • อ่าน   207
 • ผู้ส่ง   เสมอ เฉลิมศิริวงค์ชัย
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294