ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ประชาสัมพันธ์การทำลายเอกสารประวัติผู้มารับบริการ ที่ขาดการติดต่อเกิน 3 ปี โดยปีสุดท้ายที่มารับบริการเท่ากับปี พ.ศ.2557 เพื่อลดปัญหาพื้นที่จัดเก็บเอกสาร
 •     โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ประชาสัมพันธ์การทำลายเอกสารประวัติผู้มารับบริการ ที่ขาดการติดต่อเกิน 3 ปี โดยปีสุดท้ายที่มารับบริการเท่ากับปี พ.ศ.2557 เพื่อลดปัญหาพื้นที่จัดเก็บเอกสาร หากผู้มารับบริการท่านใดมีความประสงค์ขอรับประวัติดังกล่าว สามารถสอบถามได้ที่ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง หมายเลขโทรศัพท์ 0 5433 5262-8 ต่อ 223 และ 109 ในวันและเวลาราชการ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 จึงประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบ
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง กรมการแพทย์
 • วันที่ประกาศ   27/10/2560
 • อ่าน   228
 • ผู้ส่ง   เสมอ เฉลิมศิริวงค์ชัย
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294