ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์การปรับการให้บริการของโรงพยาบาล
 •     โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์การปรับการให้บริการของโรงพยาบาล จากเดิมเป็นแบบใหม่ ดังนี้ 1 คลินิกส่งเสริมสุขภาพ เปิดให้บริการ วันอังคาร วันพุธ วันศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น. วันพฤหัสบดี เวลา 08.00 - 12.00 น. วันจันทร์ ปิดให้บริการ (เนื่องจากออกปฏิบัติงานนอกสถานที่ ) 2.คลินิกฝากครรภ์ วางแผนครอบครัวและนรีเวชกรรม บริการฝากครรภ์และนรีเวชกรรม เปิดให้บริการ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ และวันศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น. ตรวจหลังคลอด วางแผนครอบครัว นรีเวชกรรมและคลินิกวัยทอง เปิดให้บริ การวันพฤหัสบดี เวลา 08.00 -12.00 น. จึงประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบ
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   09/11/2560
 • อ่าน   225
 • ผู้ส่ง   เสมอ เฉลิมศิริวงค์ชัย
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294