ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ งดการเรียนการสอนและการให้บริการทางทันตกรรมในระบบการเรียนการสอนของโรงพยาบาลทันตกรรม
 •     คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ งดการเรียนการสอนและการให้บริการทางทันตกรรมในระบบการเรียนการสอนของโรงพยาบาลทันตกรรมทั้งหมด ในระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกาน 2560 ในกรณีมีผู้ป่วยฉุกเฉินให้บริการของคลินิกทัตกรรมพิเศษ โดยคลินิกทัตกรรมพิเศษ จะเปิดให้บริการตามปกติ จึงประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบ
 • หน่วยงาน    คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   13/11/2560
 • อ่าน   234
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294