ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดกิจกรรมประชุมวิชาการสุขภาพสัตว์ภาคเหนือ ประจำปี 2560
 •     คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดกิจกรรมประชุมวิชาการสุขภาพสัตว์ภาคเหนือ ประจำปี 2560 ในระหว่างวันอังคารที่ 12 - วันพุธทที่ 13 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมดิอิมพีเรียลแม่ปิง เชียงใหม่ จึงประชาสัมพันธ์เพื่อทราบ
 • หน่วยงาน    คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   13/11/2560
 • อ่าน   308
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294