ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • มูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบท วัดป่าดาราภิรมย์ ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ กำหนดจัองานปอล 100 ปีชาตกาลพระพุทธพจวราภรณ์(หลวงปูจันทร์ กุศโล) ขึ้น
 •     มูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบท วัดป่าดาราภิรมย์ ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ กำหนดจัองานปอล 100 ปีชาตกาลพระพุทธพจวราภรณ์(หลวงปูจันทร์ กุศโล) ขึ้น วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2560 เพื่อเป็นการรำลึกและเชิดชูเกียรติและการเผยแพร่แนวคิดผลงานงานพัฒนาที่ยั่งยืนของพระเดชพระคุณท่านให้สาธารณชนได้รับทราบ ตลอดถึงการระดมทุนสำหรับเป็นทุนในการทำงานพัฒนาให้ยั่งยืนสืบต่อไป จึงประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบ
 • หน่วยงาน    มูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบท 514/1 หมู่1 ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   13/11/2560
 • อ่าน   244
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294