ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ประชาสัมพันธ์รับสมัครเข้าร่วมงานเทศกาลวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติในต่างประเทศ ประจำปี 2561-2562
 •      สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ประชาสัมพันธ์รับสมัครเข้าร่วมงานเทศกาลวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติในต่างประเทศ ประจำปี 2561-2562 คณะนักแสดงที่มีความสามารถทางด้านการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้านและมีความพร้อมด้านงบประมาณ สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมงานเทศกาลวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติในต่างประเทศ แจ้งความจำนงจากหน่วยงานต้นสังกัด พร้อมแนบประวัติ รายชื่อคณะแสดง ส่งใบสมัครไปยังกลุ่มวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เลขที่ื 14 ถนนเทียนรวมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกัน
 • หน่วยงาน    สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   15/11/2560
 • อ่าน   262
 • ผู้ส่ง   สุนิทธา พรนิมิตรสกุล
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294