ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำพูนประชาสัมพันธ์ ผลการประกวดคำขวัญวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย)
 •     สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำพูน ประชาสัมพันธ์ผลการประกวดคำขวัญวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย)ประจำปี 2560 วันที่ 9 ธันวาคม 2560 ภายใต้แนวคิด Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต ซึ่งกำหนดส่งผลงานตั้งแต่วันที่ 17-30 ตุลาคม 2560 และขยายเวลาส่งผลงานถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 นั้น บัดนี้คณะทำงานพิจารณาตัดสินการประกวดคำขวัญวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย) ประจำปี 2560 ได้พิจารณาคัดเลือกคำเรียบร้อยแล้ว สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดลำพูน จึงขอประกาศผลคำขวัญที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด จำนวน 1 รางวัล ได้รับเงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท ( หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ นางสาวบัณฑิตา ริบแจ่ม จึงประชาสัมพันธ์ประชาชนในท้องที่จังหวัดลำพูนและจังหวัดใกล้เคียงทราบโดยทั่วกัน
 • หน่วยงาน    สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำพูนประชาสัมพันธ์
 • วันที่ประกาศ   21/11/2560
 • อ่าน   230
 • ผู้ส่ง   สุนิทธา พรนิมิตรสกุล
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294