ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะจัดนิทรรศการผ้าฝ้ายแกมไหมครั้งที่ 12 ไหมไทยฝ้ายล้านนาชาติพันธ์ุ
 •     สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะจัดนิทรรศการผ้าฝ้ายแกมไหมครั้งที่ 12 ไหมไทยฝ้ายล้านนาชาติพันธ์ุ ในระหว่างวันที่ 8-11 ธันวาคม 2560 ณ ห้องศาลาไทย หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อนำเสนอเอกลักษณ์ล้านนาของกลุ่มชาติพันธุ์ 7 ชาติพันธุ์ ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมชมนิทรรศการได้ ในวันและเวลาดังกล่าว จึงประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบ
 • หน่วยงาน    สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   23/11/2560
 • อ่าน   239
 • ผู้ส่ง   เสมอ เฉลิมศิริวงค์ชัย
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294