ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • กองกำกับการตำรวจตระเวนชายเเดนที่ 33 ค่ายสมเด็จพระบรมราชชนนี กำหนดจักการแข่งขันกีฬาเปตอง "ค่ายสมเด็จพระบรมราชชนนี โอเพ่นครั้งที่ 12" ประจำปี 2560 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
 •     กองกำกับการตำรวจตระเวนชายเเดนที่ 33 ค่ายสมเด็จพระบรมราชชนนี กำหนดจักการแข่งขันกีฬาเปตอง "ค่ายสมเด็จพระบรมราชชนนี โอเพ่นครั้งที่ 12" ประจำปี 2560 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ผู้ทรงนำกีฬาเปตองเข้ามาเผยแพร่ในประเทศไทยและช่วยเหลือเด็กพิการ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ณ สนามกีฬาเปตองกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 ค่ายสมเด็จพระบรมราชชนนี ในวันอาทิตย์ ที่ 10 ธัสนวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5301 2927 ต่อ 33011 จึงประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบ
 • หน่วยงาน    กองกำกับการตำรวจตระเวนชายเเดนที่ 33 ค่ายสมเด็จพระบรมราชชนนี
 • วันที่ประกาศ   23/11/2560
 • อ่าน   262
 • ผู้ส่ง   เสมอ เฉลิมศิริวงค์ชัย
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294