ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • เรือนจำจังหวัดลำพูนจะจัดงานวันพบญาติแบบใกล้ชิด ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
 •     เรือนจำจังหวัดลำพูนจะจัดงานวันพบญาติแบบใกล้ชิด ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 4-8 ธันวาคม 2560 เพื่อให้ญาติและผู้ต้องขังได้มีโอกาสพบกันอย่างใกล้ชิดแบบถึงตัวภายในเรือนจำ ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายทัณทปฏิบัติ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5351 1055 ต่อ 208 จึงประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบ
 • หน่วยงาน    เรือนจำจังหวัดลำพูน
 • วันที่ประกาศ   06/12/2560
 • อ่าน   257
 • ผู้ส่ง   เสมอ เฉลิมศิริวงค์ชัย
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294