ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • โรงพยาบาลสวนปรุงได้จัดทำปฎิทินข่าว ประจำเดือน ธันวาคม 2560 เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆที่จะดำเนินการในช่วงเดือนธันวาคม 2560 ของโรงพยาบาล
 •     โรงพยาบาลสวนปรุงได้จัดทำปฎิทินข่าว ประจำเดือน ธันวาคม 2560 เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆที่จะดำเนินการในช่วงเดือนธันวาคม 2560 ของโรงพยาบาล ผู้สนใจสามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข www.suanprung.go.th จึงประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบ
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
 • วันที่ประกาศ   06/12/2560
 • อ่าน   202
 • ผู้ส่ง   เสมอ เฉลิมศิริวงค์ชัย
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294