ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • วัดดอนจั่น กำหนดจัดพีธีสืบชาตา มงคลชีวิต
 •     วัดดอนจั่น กำหนดจัดพีธีสืบชาตา มงคลชีวิต ในวันที่ 1 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 9.30 น.เป็นต้นไป ณ วัดดอนจั่น อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ในวันและเวลาดังกล่าว จึงประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบ
 • หน่วยงาน    วัดดอนจั่น อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   18/12/2560
 • อ่าน   214
 • ผู้ส่ง   เสมอ เฉลิมศิริวงค์ชัย
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294