ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.จักร พิชัยรณรงค์สงคราม ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์มหวิทยาลัยเชียงใหม่ และศูนย์วัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ กำหนดจัดสัมมนาโครงการ "เพราะมีน้ำใจจึงมีชีวิต"สำหรับสุนัขและแมวพิการ ครั้งที่ 21
 •     มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.จักร พิชัยรณรงค์สงคราม ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์มหวิทยาลัยเชียงใหม่ และศูนย์วัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ กำหนดจัดสัมมนาโครงการ "เพราะมีน้ำใจจึงมีชีวิต"สำหรับสุนัขและแมวพิการ ครั้งที่ 21 ในวันเสารืที่ 23 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป ณ อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้สนใจสามารถเข้าร่วโครงการได้ในวันและเวลาดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2797 1967จึงประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบ
 • หน่วยงาน    คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   18/12/2560
 • อ่าน   211
 • ผู้ส่ง   เสมอ เฉลิมศิริวงค์ชัย
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294