ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ศูนย์การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยอำเภอเมืองเชียงใหม่ กำหนดจัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน
 •     ศูนย์การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยอำเภอเมืองเชียงใหม่ กำหนดจัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย โดยจะจัดกิจกรรมในวันที่ 27 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ณ ศุนย์การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศํยอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ในวันและเวลาดังกลาว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5321 3011 จึงประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบ
 • หน่วยงาน    ศูนย์การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   03/01/2561
 • อ่าน   179
 • ผู้ส่ง   เสมอ เฉลิมศิริวงค์ชัย
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294