ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • โรงพยาบาลสวนปรุงได้จัดทำปฎิทินข่าว ประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๘
 •     โรงพยาบาลสวนปรุงได้จัดทำปฎิทินข่าว ประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๘ ไว้ สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ www.suanprung.go.th โทร ๐๕๓ ๙๐๘ ๕๐๐ ต่อ ๖๐๑๒๓,๖๐๒๒๒
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลสวนปรุง กรสสุขภาพจิต ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   08/01/2558
 • อ่าน   352
 • ผู้ส่ง   
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294