ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • กรมชลประทาน กำหนดจัดสัมมนาโครงการศึกษาทบทวนการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้เขื่อนภูมิพล
 •     กรมชลประทาน กำหนดจัดสัมมนาโครงการศึกษาทบทวนการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้เขื่อนภูมิพล ในวันที่ 11 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมมิตรอารีย์ 2 อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถเข้าร่วมสัมมนาได้ในวันและเวลาดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5596 2822,08 1971 6744 จึงประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบ
 • หน่วยงาน    กรมชลประทาน
 • วันที่ประกาศ   03/01/2561
 • อ่าน   203
 • ผู้ส่ง   เสมอ เฉลิมศิริวงค์ชัย
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294