ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ จะจัดโครงการวิ่งเพื่อสุขภาพ (วิ่งมินิมาราธอน)
 •     สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ จะจัดโครงการวิ่งเพื่อสุขภาพ (วิ่งมินิมาราธอน) รอบคูเมืองเชียงใหม่ ในวันที่ 27 มกราคม 2561 เพื่อจัดหาทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาของสถาบันฯ ที่มีความปรพพฤติดี ฐานะยากจน และเป็นนักกีฬาของสถาบัน ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมและสอบถามรายละเอียดเพอิมเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5323 1075 จึงประชาสัมพันเพื่อแจ้งให้ทราบ
 • หน่วยงาน    สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   18/01/2561
 • อ่าน   197
 • ผู้ส่ง   เสมอ เฉลิมศิริวงค์ชัย
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294