ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • มูลนิธิพิทักษ์สิทธิเด็ก "บ้านพาเพลิน" ขอเชิญชวนทำบุญสนับสนุนส่งเสริมมูลนิธิได้ช่วยเหลือเด็กทางกฎหมาย
 •     มูลนิธิพิทักษ์สิทธิเด็ก "บ้านพาเพลิน" ขอเชิญชวนทำบุญสนับสนุนส่งเสริมมูลนิธิ เพื่อร่วมกันให้ความช่วยเหลือคุ้มครองเด็กและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้รับความปลอดภัย ได้รับการส่งเสริมพัฒนา โดยสามารถร่วมบริจาคโอนเงินเข้าได้ ที่บัญชีออมทรัพย์ "มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก" ธนาคารกรุงไทย สาขา สำนักนานาเหนือ เลขที่บัญชี 000-1-89258-4 หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาท่าพระ เลขที่บัญชี 017-2-35098-3 จึงประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบ
 • หน่วยงาน    มูลนิธิพิทักษ์สิทธิเด็ก "บ้านพาเพลิน"
 • วันที่ประกาศ   18/01/2561
 • อ่าน   213
 • ผู้ส่ง   เสมอ เฉลิมศิริวงค์ชัย
 •  









  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294